Krąg tematyczny : Zima, zima biała (na podstawie przewodnika metodycznego dla nauczycieli „Już w szkole”) icon

Krąg tematyczny : Zima, zima biała (na podstawie przewodnika metodycznego dla nauczycieli „Już w szkole”)

Реклама:Pobierz 11.85 Kb.
NazwaKrąg tematyczny : Zima, zima biała (na podstawie przewodnika metodycznego dla nauczycieli „Już w szkole”)
Data konwersji26.06.2013
Rozmiar11.85 Kb.
TypDokumentacja
źródło
1. /9985.docKrąg tematyczny : Zima, zima biała (na podstawie przewodnika metodycznego dla nauczycieli „Już w szkole”)

Krąg tematyczny : Zima, zima biała (na podstawie przewodnika metodycznego dla nauczycieli „Już w szkole”).

Autorzy: Anna Maria Suchcicka

Iwona Nowierska

Scenariusz zajęć z edukacji polonistycznej i matematycznej

Temat: Opowiadamy przygody Anaruka.

Cele ogólne:

- zapoznanie z przygodami Anaruka

- mierzenie odcinków, obliczanie odległości przebytej trasy

Cele szczegółowe:

- uczeń potrafi opowiedzieć wybrane przygody Anaruka

- uczeń potrafi opisać zdarzenia przedstawione na ilustracjach

- uczeń potrafi płynnie i wyraziście przeczytać wybrane fragmenty książki

- uczeń potrafi ocenić zachowanie bohatera lektury

- uczeń zna pisownię przymiotników w stopniu wyższym i najwyższym

- uczeń potrafi mierzyć długość odcinków i obliczać długość przebytej trasy

Metody: pogadanka, rozmowa, praca z tekstem, metoda ćwiczebna

Formy: indywidualne, zbiorowe

Środki dydaktyczne: egzemplarz książki Cz. Centkiewicza „ Anaruk chłopiec z Grenlandii”, linijka


Przebieg zajęć – czas 90 minut

Etapy postępowania dydaktycznego

Opis realizacji

1. Czynności porządkowe, przywitanie nauczyciela z uczniami. Podanie kolejności przebiegu zajęć. Czas 5 minut.

2. Mierzenie odcinków, obliczanie długości przebytej trasy. Rozwiązywanie zadań tekstowych w ćwiczeniu ed.mat.cz.3,

zad.1 – 6, s. 10 – 11 pod kierunkiem nauczyciela. Czas 40 minut.


PRZERWA

3. Sporządzanie metryczki książki

„Anaruk chłopiec z Grenlandii”. Wypowiedzi uczniów nt. samodzielnie przeczytanej lektury. Czas 15 minut.


4. Praca w zeszycie ćwiczeń ed.pol.cz.3. „Opowiadamy przygody Anaruka” s. 11 – 12 pod kierunkiem nauczyciela. Czas 20 minut.


5. Podsumowanie zajęć i ocena aktywności uczniów. Czas 10 minut.

Przywitanie nauczyciela z uczniami. Przygotowanie się uczniów do zajęć dydaktycznych.

Obliczanie kolejnych odcinków trasy psich zaprzęgów: uczniowie rysują w zeszytach przy pomocy linijki trasę psich zaprzęgów złożoną z minimum 4 odcinków,

mierzą i zapisują długość poszczególnych odcinków. Rozwiązywanie zadań tekstowych i dokonywanie pomiarów długości odcinków w zeszycie ćwiczeń.

PRZERWA

Uzupełnianie w zeszycie ćwiczeń metryczki książki. Rozmowa kierowana nauczyciela z uczniami nt. przeczytanej książki, pytania zadawane przez nauczyciela:

- Gdzie toczy się akcja książki?

- Kto jest głównym bohaterem?

- Ile ma lat?

- Jakie inne postacie występują w książce?

- Jak nazywają się mieszkańcy Grenlandii?

- Jak ubierają się Eskimosi?

- Gdzie i jak budują swoje mieszkania?

- Czym odżywiają się Eskimosi i w jaki sposób zdobywają pożywienie?

- Czym zajmują się eskimoskie dzieci?

- Jakie są ich ulubione zabawy?

- Co Eskimosi robią w czasie nocy polarnej?

- Jakimi ludźmi są Eskimosi?

- Czy książkę czytałaś/eś z zainteresowaniem, dlaczego?

- Co najbardziej utkwiło Ci w pamięci po przeczytaniu lektury?

Opowiadanie o przygodach przedstawionych na ilustracjach w zeszycie ćwiczeń: Anaruk z kolegą oddalają się od wioski bez wizy dorosłych i Anaruk zostaje uwięziony na krze, Anaruk ratuje życie ojcu. Dobieranie przymiotników o znaczeniu przeciwstawnym. Pisanie odpowiedzi na pytanie: Jakim chłopcem był Anaruk? Ćwiczenia w stopniowaniu przymiotników, pisownia zakończeń w stopniu wyższym

i najwyższym.

Każdy uczeń kończy zdanie: Gdybym dotarł na Grenlandię chciałbym Anarukiem…

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie
Реклама:

Powiązany:

Krąg tematyczny : Zima, zima biała (na podstawie przewodnika metodycznego dla nauczycieli „Już w szkole”) iconSheet 1: gpiN4 sem. 2 zima

Krąg tematyczny : Zima, zima biała (na podstawie przewodnika metodycznego dla nauczycieli „Już w szkole”) iconData: 02. 2010 Temat: Zima Cele

Krąg tematyczny : Zima, zima biała (na podstawie przewodnika metodycznego dla nauczycieli „Już w szkole”) iconRejestr placówek wypoczynku zima 2010 Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp

Krąg tematyczny : Zima, zima biała (na podstawie przewodnika metodycznego dla nauczycieli „Już w szkole”) iconTerroryzm zestawienie bibliograficzne opracowane na podstawie Przewodnika Bibliograficznego I Bibliografii Zawartości Czasopism

Krąg tematyczny : Zima, zima biała (na podstawie przewodnika metodycznego dla nauczycieli „Już w szkole”) iconZestawienie liczby etatów nauczycieli na podstawie sio 30. 09. 2011r v2

Krąg tematyczny : Zima, zima biała (na podstawie przewodnika metodycznego dla nauczycieli „Już w szkole”) iconRuch w przedszkolu kamilla Ber na podstawie książki Jutty Bläsius pt. „Trzy minuty ruchu. Zabawy ruchowe na krótkie przerwy w przedszkolu I szkole podstawowej”

Krąg tematyczny : Zima, zima biała (na podstawie przewodnika metodycznego dla nauczycieli „Już w szkole”) iconW pracowni Doskonalenia Przedmiotowo-Metodycznego organizacją doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego I ogólnozawodowego zajmują się
«, prowadzoną w publicznych szkołach I placówkach, zwanych dalej»szkołami«, są nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne...

Krąg tematyczny : Zima, zima biała (na podstawie przewodnika metodycznego dla nauczycieli „Już w szkole”) iconBiała Śmierć : najskuteczniejszy snajper w historii wojen Simo Häyhä / Petri Sarjanen. Zakrzewo : Wydawnictwo Replika, 2009. Sygn

Krąg tematyczny : Zima, zima biała (na podstawie przewodnika metodycznego dla nauczycieli „Już w szkole”) iconMałgorzata Kulik doradca metodycznego wychowania fizycznego

Krąg tematyczny : Zima, zima biała (na podstawie przewodnika metodycznego dla nauczycieli „Już w szkole”) iconSprawozdanie z pracy doradcy metodycznego za I semestr roku 2009/2010

Krąg tematyczny : Zima, zima biała (na podstawie przewodnika metodycznego dla nauczycieli „Już w szkole”) iconI n f o r m a c j a w sprawie badań ankietowych dot funkcjonowania nadzoru pedagogicznego oraz doradztwa metodycznego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pol2.convdocs.org 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja