Działalność naukowo-badawcza icon

Działalność naukowo-badawcza

Реклама:Pobierz 11.05 Kb.
NazwaDziałalność naukowo-badawcza
Data konwersji05.02.2013
Rozmiar11.05 Kb.
TypDokumentacja
źródło

Działalność naukowo-badawcza


 • Klimatyczne ryzyko uprawy roślin w Polsce powodowane przez ekstremalne czynniki pogodowe

 • Prognozy agrometeorologiczne

 • Agrometeorologiczne warunki uprawy roślin w Polsce

 • Warunki bioklimatyczne w różnych regionach Polski

 • Wpływ warunków meteorologicznych na stężenie zanieczyszczeń powietrza

W zakresie wymienionych problemów badawczych opublikowano ponad 400 prac naukowych, w tym kilkadziesiąt monografii oraz 3 ogólnopolskie atlasy agroklimatyczne oraz 1 regionalny:

 1. Atlas klimatyczny elementów i zjawisk szkodliwych dla rolnictwa w Polsce (1990),

 2. Atlas uwilgotnienia gleby w Polsce (1995),

 3. Atlas klimatycznego ryzyka uprawy roślin w Polsce (2001),

 4. Atlas zasobów i zagrożeń klimatycznych Pomorza (2004).

  które stanowią syntezę klimatycznych uwarunkowań produkcji roślinnej w Polsce, zwłaszcza zasobów energetycznych, cieplnych, wilgotnościowych gleby i atmosfery oraz zagrożeń powodowanych przez ekstremalne czynniki pogodowe.

44 autorów z 10 ośrodków naukowych w kraju zamieściło w atlasach najnowsze, oryginalne wyniki badań, a wobec wzrastającej częstości i ekstremalności warunków pogodowych odpowiadają na zasadnicze pytanie: gdzie, kiedy i z jakim prawdopodobieństwem występują niekorzystne i ekstremalne czynniki agrometeorologiczne oraz jak duże straty powodują one w roślinach uprawnych w Polsce? Kompleksowe ujęcie tych zagadnień opracowanych na podstawie kilkudziesięcioletnich materiałów empirycznych, daje podstawę do rejonizacji nowych odmian roślin, zmiany struktury użytkowania gruntów, ustalenia wysokości stawek ubezpieczeniowych, oceny opłacalności upraw poszczególnych gatunków roślin w różnych regionach kraju, a także jest wykorzystywane w meteorologicznej osłonie rolnictwa i kształceniu kadr rolniczych.

Obok wymienionych 4 atlasów opublikowano szczegółową charakterystykę temperatury gleby na głębokości 5, 10, 20 i 50 cm oraz sum opadów i prędkości wiatru na terenie kraju, a także regiony zagrożeń szklarni przez opady gradu i możliwości walki z burzami gradowymi.

W zakresie meteorologicznej osłony rolnictwa w Polsce opublikowano, wykorzystując kilkuletnie doświadczenia w województwach szczecińskim i koszalińskim, projekty organizacji takiej osłony w skali kraju, województwa i gospodarstwa rolnego. Równolegle opracowano modele statystyczne do prognozowania plonów kilkunastu roślin uprawnych w Polsce na podstawie danych agrometeorologicznych z 90, 30 i 10 dniowym horyzontem czasowym. Wydzielono na terenie kraju rejony upraw roślin ze względu na warunki meteorologiczne oraz termiczne i wilgotnościowe gleby. Ponadto prezentowane czynniki agroklimatyczne naświetlają główne procesy przepływu energii i obiegu wody w przyrodzie w warunkach produkcji rolniczej oraz stanowią zwięzłe ujęcie warunków agroklimatycznych kraju w drugiej połowie XX wieku, a ich porównanie z analogicznymi opracowaniami z wcześniejszych okresów daje możliwość oceny zachodzących zmian klimatu w Polsce. W zakresie meteorologicznej osłony rolnictwa w Polsce opublikowano, wykorzystując kilkuletnie doświadczenia w województwach szczecińskim i koszalińskim, projekty organizacji takiej osłony w skali kraju, województwa i gospodarstwa rolnego. Równolegle opracowano modele statystyczne do prognozowania plonów kilkunastu roślin uprawnych w Polsce na podstawie danych agrometeorologicznych z 90, 30 i 10 dniowym horyzontem czasowym. Wydzielono na terenie kraju rejony upraw roślin ze względu na warunki meteorologiczne oraz termiczne i wilgotnościowe gleby. Ponadto prezentowane czynniki agroklimatyczne naświetlają główne procesy przepływu energii i obiegu wody w przyrodzie w warunkach produkcji rolniczej oraz stanowią zwięzłe ujęcie warunków agroklimatycznych kraju w drugiej połowie XX wieku, a ich porównanie z analogicznymi opracowaniami z wcześniejszych okresów daje możliwość oceny zachodzących zmian klimatu w Polsce.
REALIZOWANE TEMATY BADAWCZE • Wpływ czynników meteorologicznych na termikę i uwilgotnienie gleby

 • Warunki termiczne w strefie polskiego wybrzeża Bałtyku

 • Zmienność warunków klimatycznych w skali lokalnej i regionalnej – niekorzystne i szkodliwe zjawiska meteorologiczne

 • Agroklimatyczne warunki uprawy roślin

 • Warunki meteorologiczne kształtujące jakość powietrza

 • Ocena warunków bioklimatycznych w różnych skalach przestrzennych dla potrzeb turystyki i rekreacji


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie
Реклама:

Powiązany:

Działalność naukowo-badawcza iconPraktyka badawcza w Pro Optima szkolenia i doradztwo

Działalność naukowo-badawcza iconDziałalność dydaktyczna

Działalność naukowo-badawcza iconDziałalnośĆ statutowa

Działalność naukowo-badawcza iconWynagrodzenia bezosobowe działalność podstawowa

Działalność naukowo-badawcza iconWynagrodzenia bezosobowe działalność podstawowa

Działalność naukowo-badawcza iconWynagrodzenia bezosobowe działalność podstawowa

Działalność naukowo-badawcza iconWynagrodzenia bezosobowe działalność podstawowa

Działalność naukowo-badawcza iconWynagrodzenia bezosobowe działalność podstawowa

Działalność naukowo-badawcza iconWynagrodzenia bezosobowe działalność podstawowa

Działalność naukowo-badawcza iconRozliczenie dofinansowania ze środków na działalnośĆ studencką

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pol2.convdocs.org 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja