Najstarsze dzieła znajdujące się w pedagogicznej bibliotece w rybniku (do korzystania tylko w czytelni) icon

Najstarsze dzieła znajdujące się w pedagogicznej bibliotece w rybniku (do korzystania tylko w czytelni)

Реклама:Pobierz 17.18 Kb.
NazwaNajstarsze dzieła znajdujące się w pedagogicznej bibliotece w rybniku (do korzystania tylko w czytelni)
Data konwersji30.05.2013
Rozmiar17.18 Kb.
TypDokumentacja
źródło

NAJSTARSZE DZIEŁA ZNAJDUJĄCE SIĘ W

PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTECE

W RYBNIKU

(do korzystania tylko w czytelni)


1. Baley S. : Psychologia wieku dojrzewania. - Lwów : Warszawa : Książnica – Atlas, 1931

2. Baley S. : Psychologia wychowawcza w zarysie. – Lwów: Warszawa : Drukarnia

Żydaczewskiego, 1938

3.Baley S. : Zarys psychologii w związku z rozwojem psychiki dziecka. – Lwów: Warszawa,

Książnica – Atlas, 1937

4.Baranowski M. : Pedagogika . – Kraków : Nakładem Księgarni D.E. Friedleina, 1902

5.Biegański W. : Etyka ogólna. – Warszawa : Skład Główny w Księgarni Gebethnera i

Wolffa, 1918

6.Biegański W. : Zasady logiki ogólnej. – Warszawa : Druk Wł. Łazarskiego, 1903

7.Binet A. : Pojęcia nowoczesne o dzieciach . – Warszawa : Nasza Księgarnia, 1928

8.Bizoń F. : Historia wychowania. – Warszawa : Wydaw. Globus, 1920

9.Bobieńska N. : Ćwiczenia w rysunku przestrzennym . – Warszawa : Nasza Księgarnia,

1931

10.Bobrzyński K.: Filozofia i filozofowie . – Kraków : Księgarnia A. Piwowarskiego i S-ki,

1907

11.Borowski W.M.: Wykład psychologii ogólnej w zastosowaniu do wychowania . Cz.II . –

Warszawa : Wydaw. Arcta, 1921

12.Brandstatter M.: Z doświadczeń rodziców i nauczycieli. – Lwów : Warszawa Książnica

Atlas, 1932

13.Buhler Ch. : Dziecięctwo i młodość.Geneza świadomości. –Warszawa : Nasza Księgarnia,

1933

14.Chmaj L. : Kierunki i prądy pedagogiki współczesnej. – Warszawa : Nasza Księgarnia,

1938

15.Claparede E. : Jak rozpoznać uzdolnienia uczniów. – Lwów :Warszawa, Książnica – Atlas,

1923

16.Colvin S., Bagley W. : Postępowanie człowieka. – Warszawa : Nakład Gebethnera i

Wolffa, 1927

17.Czerwiński S. : O nowy ideał wychowawczy. – Warszawa :Wydaw. Towarzystwa Kultury

i Oświaty, 1934

18.Dewey J. : Szkoła i dziecko . – Warszawa : E.Wende i s-ka, 1913

19.Dryjski A. : Praca umysłowa, egzaminy i zaburzenia czynnościowe organizmu. –

Warszawa : Nasza Księgarnia, 1936

20.Dworak K. : Zarys psychologji empirycznej. – Kielce : Drukarnia Jedność, 1933

21.Gruger J. : Zarys psychologii do użytku szkolnego i nauki prywatnej. - Kraków : Nakład

Księgarni J.M.Himmelblauna, 1878

22.Hoefler A. : Logika propedeutyczna. – Lwów: Nakład Ksiegarni Naukowej, 1927

23.Hoefler A. : Zasady psychologji . – Lwów : Nakład Księgarni Naukowej, 1927

24.Homer : Ilias / przeklad J.Czubek. – Warszawa : G.Gebethner i Spółka, 1901

25.Kot S. : Historia wychowania . Zarys podręcznikowy. – Warszawa : Nakład Gebethnera i

Wolffa, 1924

26.Kotarbiński T. : Elementy teorji poznania ,logiki formalnej i metodologji nauk . – Lwów :

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1929

27.Kukulski Z. : Pierwiastkowe przepisy pedagogiczne Komisji Edukacji Narodowej z lat

1773 –1776. – Lublin : Księgarnia M.Arcta, 1923

28.Majchrowicz F. : Historja pedagogji. T.1. – Lwów : Polskie Towarzystwo Pedagog., 1920

29.Osterloff W. : Rozwój umysłu i uczuć dziecka .Psychologia dziecka. – Łódz : Księgarnia

L.Fiszera, 1921

30.Queyrat F. : Logika dziecka i jej kształcenie . – Warszawa : Drukarnia M.Arcta, 1902

31.Parkhurst H. : Wykształcenie według planu daltońskiego . – Lwów :

Warszawa : Książnica – Atlas, 1928

32.Pawłowski F.,Warczok A. : Arkusz obserwacyjny. Wskazówki. – Tuchola :

Nakładem Księgarni Jana Lewandowskiego, 1930

33.Pohorska H. : Dydaktyka historji. – Warszawa : Wydaw.M.Arcta, 1928

34.Pohorska H. : Historja w szkole powszechnej . – Warszawa :

Wydaw.M.Arcta, 1933

35.Porębski E. : Wielcy twórcy nauki. – Warszawa : Trzaska, Ewert i Michalski

S.A, 1936

36.Psychologija indywidualna Alfreda Adlera . – Warszawa : Skład Główny w

Księgarni J.Lisowskiej, 1934

37.Raaf H. : Psychologia elementarna. – Warszawa : Wydawnictwo M.Arcta,

1920

38.Ribot T.H. : Psychologia uczuć. – Warszawa : Wydawnictwo Przeglądu

Filozoficznego, 1901

39.Rocznik pedagogiczny .Seria II, tom II / pod red. S.Dickstein. – Warszawa :

Książnica Atlas, 1928

40.Rowid H. : Reforma kształcenia nauczycieli ludowych. – Kraków : Związek

Naucz. Ludowego, 1917

41.Rowid H. : Szkoła twórcza . – Kraków : Gebethner i Wolff, 1926

42.Rubczyński W. : Zarys etyki . – Kraków : Księgarnia G. Gebethnera, 1916

43.Rudniański S. : Idea wychowania społecznego w dziejach myśli

pedagogicznej. – Warszawa : Nowa Biblioteka Społeczna, 1938

44.Rusk R.R. : Pedagogika eksperymentalna. – Lwów : Warszawa : Książnica –

Atlas, 1926

45.Sośnicki K. : Zarys logiki . – Lwów – Warszawa : Książnica – Atlas, 1929

46.Studencki S.M. : Jak obserwować dzieci. – Warszawa : Nasza Księgarnia ,

1931

47.Szuman S. : Sztuka dziecka . Psychologia twórczości rysunkowej dziecka. – Warszawa :

Książnica Atlas, 1927

48.Śliwiński F. : Oddziaływanie wychowawcze na młodzież w wieku szkolnym. – Łódż :

Drukarnia Państwowa, 1927

49.Świątecki W. : Nauczyciel jako wychowawca narodu. – Warszawa : Nakładem Pocztowej

Kasy Oszczędności, 1930

50.Święcicki J.A. : Historia literatury powszechnej .T.1.Literatura babilońsko –

asyryjska i egipska. – Warszawa : Drukarnia A.T.Jezierskiego, 1901

51.Święcicki J.A. : Historia literatury powszechnej. T.2. Literatura chińska i

japońska. – Warszawa : Drukarnia A.T.Jezierskiego, 1901

52.Święcicki J.A.: Historia literatury powszechnej.T.3. Literatura arabska. –

Warszawa : Drukarnia A.T.Jezierskiego, 1901

53.Święcicki J.A. : Historia literatury powszechnej.T.4. Literatura indyjska. – Warszawa :

Drukarnia A.T.Jezierskiego, 1901

54.Święcicki J.A. : Historia literatury powszechnej .T.5.Literatura perska. - Warszawa :

Drukarnia A.T.Jezierskiego, 1901

55.Święcicki J.A. : Historia literatury powszechnej. T.6. Literatura żydowska. T.1. –

Warszawa : Drukarnia A.T. Jezierskiego, 1902

56.Święcicki J.A. : Historia literatury powszechnej .T.7.Literatura żydowska. T.II. -

Warszawa : Drukarnia A.T.Jezierskiego, 1903

57.Titchener E.B. : Początki psychologji. – Warszawa : Wydawnictwo M.Arcta,

192

58.Trentowski B. : Chowanna. – Łódź : Nakładem Ksiegarni Ludwika

Fiszera, 1922

59.Twardowski K. : Zasadnicze pojęcia dydaktyki i logiki. – Lwów : Nakładem

Towarzystwa Pedagogicznego, 1901

60.Witwicki W. : Zarys psychologji . – Lwów : Warszawa : Ksiażnica Atlas, 1928

61.Żródła do historji wychowania. Cz.II. – wybrał S.Kot. – Warszawa :Nakład Gebethnera i

Wolffa, 1930

oprac. J.Miłkowska

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie
Реклама:

Powiązany:

Najstarsze dzieła znajdujące się w pedagogicznej bibliotece w rybniku (do korzystania tylko w czytelni) iconWybór literatury dostępnej w Bibliotece Pedagogicznej w Rybniku

Najstarsze dzieła znajdujące się w pedagogicznej bibliotece w rybniku (do korzystania tylko w czytelni) iconPedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w rybniku § Prawo korzystania ze zbiorów bibliotecznych

Najstarsze dzieła znajdujące się w pedagogicznej bibliotece w rybniku (do korzystania tylko w czytelni) iconProgram kompleksowej informatyzacji Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rybniku Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli I Informacji Pedagogicznej „wom” w Rybniku

Najstarsze dzieła znajdujące się w pedagogicznej bibliotece w rybniku (do korzystania tylko w czytelni) iconWykaz fotogramów znajdujących się w pedagogicznej bibliotece

Najstarsze dzieła znajdujące się w pedagogicznej bibliotece w rybniku (do korzystania tylko w czytelni) iconWykaz kaset wideo z serii powszechna wideoteka edukacyjna dostępnych w bibliotece pedagogicznej

Najstarsze dzieła znajdujące się w pedagogicznej bibliotece w rybniku (do korzystania tylko w czytelni) iconRachunek z dnia dla Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku za wykonanie części dzieła/dzieła*

Najstarsze dzieła znajdujące się w pedagogicznej bibliotece w rybniku (do korzystania tylko w czytelni) iconZestawienie nowości pedagogicznej biblioteki wojewódzkiej w rybniku maj 2007

Najstarsze dzieła znajdujące się w pedagogicznej bibliotece w rybniku (do korzystania tylko w czytelni) iconZestawienie bibliograficzne opracowane na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki w Rybniku

Najstarsze dzieła znajdujące się w pedagogicznej bibliotece w rybniku (do korzystania tylko w czytelni) iconZestawienie nowości pedagogicznej biblioteki wojewódzkiej w rybniku – styczeń 2007

Najstarsze dzieła znajdujące się w pedagogicznej bibliotece w rybniku (do korzystania tylko w czytelni) iconWarsztat informacyjny Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rybniku Justyna Miłkowska

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pol2.convdocs.org 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja